Information

Eva Fureby

  • 1924.06.19 - 2023.04.25

Till minne av vår kära mamma.

När pappa gick bort så ensam blev din strid, Nu kära mamma har även du fått vila i frid. Sov kära två, som delat livets öden, i gravens ro förenade i döden.

Annonser för Eva Fureby

Dödsannons
Dödsannons
Införd i tidning
Helsingborgs Dagblad / Nordv Skånes Tidn / Landskrona Posten - Prenumerant
2023-05-06